Mal'cev 2001

Mal'cev, F. G. 2001. Nordselkupisches Wörterbuch. Hamburg: Eugen Helimski.

@book{selHelimski2001,
 address  = {Hamburg},
 author  = {Mal'cev, F. G.},
 publisher = {Eugen Helimski},
 title   = {Nordselkupisches Wörterbuch},
 year   = {2001}
}